تلفن های تماس : 36267044 - 36266125

اعلام زبان آموزان برتر(TOP) ترم بهار1401

Something0

با اتمام ترم بهار1401 موسسه بوعلی سینا اقدام به معرفی زبان آموزان برتر(TOP) هر شعبه نموده که می توانید با کلیک بر روی هر یک از واحدها، آنها را مشاهده نمائید:

واحد سینا مرکزی

واحد بوعلی مرکزی

واحد سینا2

واحد بوعلی2

درصورت هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید