تلفن های تماس : 36267044 - 36266125

انتقادات و پیشنهادات

نام *:
ایمیل *
تلفن :
موضوع:
پیام *:

تماس با ما

شعبه سینا 2

میدان معلم، بلوار22 بهمن، جنب مجتمع كالج، كوچه طالقانی، پلاك12


شعبه بوعلی 2

میدان معلم، بلوار22 بهمن، جنب مجتمع كالج، كوچه طالقانی، پلاك12


شعبه بوعلی مرکزی

خيابان فرخی، كوچه اورژانس كلانتری، بعد از اورژانس به سمت كوچه حنا


شعبه سینا مرکزی

خيابان فرخی، كوچه اورژانس كلانتری، روبروی اورژانس، سمت چپ اول كوچه تامين اجتماعی