تلفن های تماس : 36267044 - 36266125

زمان بندی امتحان پایان ترم(فاینال) ترم تابستان ١۴٠1

Something0

زمان بندی امتحان پایان ترم(فاینال) ترم تابستان١۴٠1 به شرح جدول ذیل اعلام گردید:

درصورت هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید