تلفن های تماس : 36267044 - 36266125

زمان شروع کلاسهای ترم تابستان 1403

Something0

زمان شروع کلاسهای ترم تابستان 1403 از روز   شنبه 9 تیرماه می باشد(هفته ای سه جلسه و به صورت حضوری)


                           https://t.me/basli_Yazd   File:Telegram 2019 Logo.svg - Wikimedia Commons

https://www.instagram.com/basli.ir File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia

درصورت هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید