زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۵

زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۵

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۵ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم بهار۹۵

زمان ثبت نام ترم بهار۹۵

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار ۹۵ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۵ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۵ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۵ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۴ اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۴ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطح های Run۴,E۳,PI۳,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم زمستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زمان شروع كلاسهای ترم بهار 95

زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۵

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۵ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم بهار95

زمان ثبت نام ترم بهار۹۵

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار ۹۵ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم بهار95 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۵ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۵ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان94 اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۴ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطح های Run۴,E۳,PI۳,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

برنامه امتحانات پايان ترم زمستان اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم زمستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر هركلاس در ترم پاییز

زبان آموزان برتر هركلاس در ترم پاییز

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم پاییز اقدام به معرفی زبان آموزان برتر هر كلاس در هر يك از واحدها نمود

انتشار مطالب زبان آموزان

انتشار مطالب زبان آموزان

خدمتی جديد از وب سايت موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا برای زبان آموزان و علاقه مندان به زبان انگليسی

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: