زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۸

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۸

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۸ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم تابستان ۹۸

زمان ثبت نام ترم تابستان ۹۸

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم تابستان ۹۸ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۸ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۸ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم تابستان ۹۸ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم بهار۹۸ اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم بهار۹۸ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح PI۴,I۴,UI۵ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال بهار ۹۸ اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال بهار ۹۸ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم بهار سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان 98

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۸

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۸ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم تابستان 98

زمان ثبت نام ترم تابستان ۹۸

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم تابستان ۹۸ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم تابستان98 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۸ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم تابستان ۹۸ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم بهار98 اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم بهار۹۸ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح PI۴,I۴,UI۵ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال بهار 98 اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال بهار ۹۸ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم بهار سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم زمستان97

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم زمستان۹۷

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم زمستان۹۷ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

شهريه هر ترم در سال98 اعلام شد

شهريه هر ترم در سال۹۸ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۸ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

به همت برخی مدرسین و مدیریت موسسه،سومین تور گردشگری-آموزشی در بافت قدیم یزد برگزار شد

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: