زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۷ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۷ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم تابستان۹۷ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۷

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۷

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۷ را اعلام نمود.

زمان مصاحبه پايان ترم بهار۹۷ اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم بهار۹۷ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴,UI۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال بهار۹۷ اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال بهار۹۷ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم بهار سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم زمستان۹۶

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم زمستان۹۶

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم زمستان۹۶ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

زمان تعيين سطح ترم تابستان97 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۷ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم تابستان۹۷ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان 97

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۷

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۷ را اعلام نمود.

زمان مصاحبه پايان ترم بهار97 اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم بهار۹۷ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴,UI۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال بهار97 اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال بهار۹۷ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم بهار سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم زمستان96

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم زمستان۹۶

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم زمستان۹۶ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

شهريه هر ترم در سال97 اعلام شد

شهريه هر ترم در سال۹۷ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۷ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

به همت برخی مدرسین و مدیریت موسسه،سومین تور گردشگری-آموزشی در بافت قدیم یزد برگزار شد

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: