زمان شروع كلاسهای ترم پاییز۹۷

زمان شروع كلاسهای ترم پاییز۹۷

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم پاییز۹۷ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم پاییز۹۷

زمان ثبت نام ترم پاییز۹۷

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم پاییز۹۷ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم پاییز۹۷ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم پاییز۹۷ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم پاییز۹۷ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم تابستان۹۷ اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم تابستان۹۷ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال تابستان۹۷ اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال تابستان۹۷ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم تابستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زمان شروع كلاسهای ترم پاییز97

زمان شروع كلاسهای ترم پاییز۹۷

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم پاییز۹۷ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم پاییز97

زمان ثبت نام ترم پاییز۹۷

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم پاییز۹۷ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم پاییز97 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم پاییز۹۷ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم پاییز۹۷ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم تابستان97 اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم تابستان۹۷ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال تابستان97 اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال تابستان۹۷ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم تابستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم بهار97

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم بهار۹۷

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم بهار۹۷ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

شهريه هر ترم در سال97 اعلام شد

شهريه هر ترم در سال۹۷ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۷ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

به همت برخی مدرسین و مدیریت موسسه،سومین تور گردشگری-آموزشی در بافت قدیم یزد برگزار شد

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: