پنجشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۳

راهنمای ثبت نام اينترنتی

برای اطلاع و راهنمايی ثبت نام اينترنتی راهنمای ثبت نام را دانلود كنيد.بديهی است ثبت نام زبان آموزان فقط به صورت اينترنتی صورت ميگيرد.

راهنمای ثبت نام اينترنتی را از اينجا دانلود كنيد.