شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

شهريه هر ترم در سال۹۶ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۶ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

شهريه هر ترم در سال۹۶ از سوی اداره كل آموزش و پرورش يزد برای سطح های كودكان، نوجوانان و بزرگسالان  ۱۳۰۰۰۰ تومان ميباشد.