دپارتمان كودكان

معرفی دوره

با توجه به اينكه يادگيری زبان دوم امروزه يك نياز محسوب ميشود و يادگيری در سنين پايين (۴سالگی) از كيفيت خيلی بهتری نسبت به سنين بالا (۱۰سالگی به بعد) برخوردار است، موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا با ارائه برنامه دقيق و علمی فعاليتهای آموزشی خود را برای سنين ۴ تا ۶ سالگی آغاز كرد. با توجه به اينكه بچه ها در اين سنين از شور و هيجان خاصی برخوردار هستند و تا زمانی كه خواندن و نوشتن فارسی را ياد نگرفته اند، آموزش نوشتن زبان انگليسی به هيچ عنوان توصيه نميشود. از اين جهت اين موسسه با روشها و متدهای جديد و كاربردی به آموزش فرزندان شما عزيزان می پردازد.
در اين دوره ابتدا خردسالان با كتابهای Jolly-Phonics شروع به يادگيری زبان می نمايند.

 

و پس از اتمام اين كتابها، دوره يادگيری خود را با كتابهای Hip Hip Hooray ادامه می دهند.


متدهای آموزشی

۱- آموزش زبان انگليسی به روش TPR و شعرهای آموزشی

۲- استفاده از فيلمهای آموزشی و نرم افزارهای كاربردی

۳- به كارگيری محيط مناسب، شاد (فضايی كاملاً انگليسی) و وسايل آموزشی مرتبط با هر كتاب

۴- استفاده از كتابهای كاربردی متناسب با سن زبان آموز

۵- آموزش موزيكال زبان انگليسی

 

فعاليتها و عملکرد موسسه

۱- مشاوره

۲- ارتباط مستمر بين موسسه - زبان آموز - خانواده

۳- بررسی نقاط ضعف و قوت زبان آموزان در حضور زبان آموزان و استاد مربوطه به صورت دعوت اوليا

۴- ارتباط مستقيم با مديريت در صورت لزوم جهت رفع مشكلات و پيشرفت تحصيلی فرزند شما عزيزان