خدمات آموزشی

خدمات آموزشی: 

- دوره های مکالمه زبان عادی(تمام مقاطع سنی)  ECPC

- دوره های مکالمه زبان فشرده(ویژه بزرگسالان)  ICPC

- دوره ویژه گردشگری بین المللی  ITC

- دوره های ویژه آزمونهای بین المللی  TOEFL& IELTS

- دوره های برون سازمانی مخصوص مدارس(تمام مقاطع تحصیلی)  CCAS

- دوره آموزش و تربیت مدرس TTC

موسسه بوعلی سینا افتخار دارد كه ارائه كننده خدمت به همشهريان عزيز در تمامي مقاطع سنی باشد تا باهم درمسير موفقيت و سربلندی ايران عزيز استوار گام نهيم.