بوعلی ۲ (خواهران)

اين واحد به عنوان شعبه شماره ۲ واحد دختران موسسه در ناحيه يك به عنوان اولين آموزشگاه زبان تاسيس گرديد تا همشهريان و شهروندان عزيزی كه محل سكونت آنها در مناطق امامشهر،آزادشهر،بلوار پاکنژاد،بلوار جمهوری،خیابان مطهری،بلوار نواب،خيابان اميرآباد و بلوار۲۲بهمن ميباشد بتوانند از خدمات اين موسسه برای يادگيری زبان انگليسی استفاده نمايند.

در حال حاضر در اين آموزشگاه سطح های كودكان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار ميگردد.

مدير آموزشگاه: خانم شاهدی

كارمندان: خانم اكبرپور و خانم ميرزايی

آدرس: تقاطع معلم، بلوار۲۲ بهمن، جنب بانك تجارت، كوچه پيوندی زاده، خانه دوم سمت چپ

تلفن های تماس: ۳۵۲۶۶۱۲۱ - ۳۵۲۵۲۲۰۴۳

نقشه سایت