بوعلی مركزی(خواهران)

اين واحد به پاس خدمات و يادبود زنده ياد استاد نادر طاهريزاده

 

و يكی از موسسين اين خانواده بزرگ، به  نام ايشان نامگذاری گرديده است.

در اين واحد تمامی رده های سنی كودكان،نوجوانان و بزرگسالان برگزار ميگردد.

مدير آموزشگاه: خانم دهقانی

كارمندان : خانم حكومتی و خانم زارع

آدرس: خيابان فرخی، كوچه اورژانس كلانتری، بعد از اورژانس به سمت كوچه حنا

تلفن های تماس: ۳۶۲۶۲۹۴۴ - ۳۶۲۶۶۱۲۶