زمان شروع كلاسهای ترم زمستان ۹۶

زمان شروع كلاسهای ترم زمستان ۹۶

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم زمستان ۹۶ را اعلام نمود.

زمان تعيين سطح ترم زمستان ۹۶ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم زمستان ۹۶ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم زمستان ۹۶ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم پاییز۹۶ اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم پاییز۹۶ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال پاییز۹۶ اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال پاییز۹۶ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم پاییز سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم تابستان۹۶

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم تابستان۹۶

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم تابستان۹۶ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

زمان شروع كلاسهای ترم زمستان 96

زمان شروع كلاسهای ترم زمستان ۹۶

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم زمستان ۹۶ را اعلام نمود.

زمان تعيين سطح ترم زمستان 96 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم زمستان ۹۶ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم زمستان ۹۶ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان مصاحبه پايان ترم پاییز96 اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم پاییز۹۶ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح Run۴,E۴,PI۴,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال پاییز96 اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال پاییز۹۶ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم پاییز سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم تابستان96

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم تابستان۹۶

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم تابستان۹۶ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

به همت برخی مدرسین و مدیریت موسسه،سومین تور گردشگری-آموزشی در بافت قدیم یزد برگزار شد

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: