شهريه هر ترم در سال۹۷ اعلام شد

شهريه هر ترم در سال۹۷ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۷ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۷

زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۷

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۷ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم بهار۹۷

زمان ثبت نام ترم بهار۹۷

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار۹۷ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۷ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۷ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۷ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال زمستان۹۶ اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال زمستان۹۶ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم زمستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

شهريه هر ترم در سال97 اعلام شد

شهريه هر ترم در سال۹۷ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۷ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

زمان شروع كلاسهای ترم بهار97

زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۷

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۷ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم بهار97

زمان ثبت نام ترم بهار۹۷

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار۹۷ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم بهار97 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۷ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۷ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال زمستان96 اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال زمستان۹۶ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم زمستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم پاییز96

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم پاییز۹۶

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم پاییز۹۶ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

به همت برخی مدرسین و مدیریت موسسه،سومین تور گردشگری-آموزشی در بافت قدیم یزد برگزار شد

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: