زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۸

زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۸

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۸ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم بهار ۹۸

زمان ثبت نام ترم بهار ۹۸

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار۹۸ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۸ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۸ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۸ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

شهريه هر ترم در سال۹۸ اعلام شد

شهريه هر ترم در سال۹۸ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۸ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۷ اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۷ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح PI۴,UI۵ اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم بهار 98

زمان شروع كلاسهای ترم بهار ۹۸

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم بهار۹۸ را اعلام نمود.

زمان ثبت نام ترم بهار 98

زمان ثبت نام ترم بهار ۹۸

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم بهار۹۸ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان تعيين سطح ترم بهار98 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم بهار۹۸ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم بهار۹۸ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

شهريه هر ترم در سال98 اعلام شد

شهريه هر ترم در سال۹۸ اعلام شد

از سوی مديريت آموزش و پرورش يزد ميزان شهريه برای سال۹۸ اعلام و برای ثبت نام ترم جديد لحاظ ميگردد.

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان97 اعلام شد

زمان مصاحبه پايان ترم زمستان۹۷ اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطوح PI۴,UI۵ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات فاینال زمستان97 اعلام شد

برنامه امتحانات فاینال زمستان۹۷ اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم زمستان سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم پاییز97

زبان آموزان برتر (تاپ) در ترم پاییز۹۷

موسسه بوعلی سينا پس از اتمام ترم پاییز۹۷ اقدام به معرفی زبان آموزان برتر (تاپ) در هر يك از واحدها نمود

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

سومین تور گردشگری-آموزشی برگزار شد

به همت برخی مدرسین و مدیریت موسسه،سومین تور گردشگری-آموزشی در بافت قدیم یزد برگزار شد

عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار موسسه، ایمیل خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

نظرسنجی
برترين ويژگی يك جلسه فراگيري زبان: